ÚVOD

Biblický týždeň 2023: APOKALYPSA BOLA VČERA

Milí priatelia, všetci, ktorí túžite po spoločenstve s Bohom i s ľuďmi a chcete prežiť zmysluplný týždeň s tými, čo po tom túžia rovnako ako vy, prijmite naše srdečné pozvanie na letný BIBLICKÝ TÝŽDEŇ. Uskutoční sa od 9. do 16. júla 2023 v hoteli SPOLCENTRUM vo Svite, cca 12 km od centrálnych Tatier. Stretneme sa, aby sme prežili spoločné chvíle pri štúdiu Biblie s hodnotnými a poučnými prednáškami, aktivitách s duchovnou tematikou, modlitbách, rozhovoroch, zdieľaní, spoločenstve, oslave Pána Boha, spoznávaní okolitej prírody, relaxácii a rekreácii.

Veríme, že takto spoločne strávený čas bude pre nás všetkých požehnaním aj radosťou a prinesie duchovnú obnovu s trvalým vplyvom na osobný, rodinný, cirkevný a spoločenský život každého účastníka. Tematika, ktorou nás bude počas celého týždňa sprevádzať prednášateľ MICHAL FULIER, sa bude niesť pod názvom:  APOKOALYPSA BOLA VČERA.

 

 

 

 

Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené  v hoteli, celkovo v 40 priestranných apartmánoch, s veľkou samostatnou prednáškovou sálou, priestormi pre deti a jedálňou. Súčasťou areálu je aj športovo relaxačné centrum vrátane wellness a fitnes centra, tenisovej haly či bowlingu. Prihlasovať sa môžete na uvedenom linku alebo nasnímaním pripojeného QR kódu:

https://forms.gle/JF9gXo9DVujsB3jn6

Počas týždňa bude pripravený hodnotný program pre deti a mládež.

Bližšie informácie o areáli sú dostupné na webovej stránke hotela, alebo sa vám otvoria po nasnímaní dole pripojeného QR kódu:

https://www.spolcentrum.sk/

TDO-pozvánka-2023 PDF

TDO-plagát-2023 PDF

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

S bratským pozdravom,

Slovenské združenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa a Organizačný tím Týždňa duchovnej obnovy 2023.